محبوب من بیا...

                             

 

 ...محبوب من بیا،
  تا اشتیاق بانگ تو در جان خسته ام
    شور حیات بر انگیزد
من غرق مستیم
  از تابش وجود تو در جام جان چنین،
     سرشار هستی ام.
من بازتاب صولت زیبایی توام
  آیینه شکوه دلارایی توام


آنشب طلوع پاک تو در عمق تیرگی
    دیدم اشارت صبح سپید بود.

وقتی طلیعه تو درخشید،
  از پشت کوهسار تو هم،
     زیباترین طلوع،
       زیباترین سپیده صبح امید بود.

ای  سر کشیده از دل این قیر گونه شب،
  بر آسمان برآی و رها کـن
    زر تار گیسوان زر افشان را
       همچون شهاب ها
         بر پیکر سپهر

اینان زمینیان اسیرند
  اینان به شب نشسته شبکورند
تو،
  خورشید خاوری،
    جان جهان ز نور تو سرشار می شود
       همراه با طلوع تو ای آفتاب پاک،
           در خواب رفته طالع من،

ــ  این خفته سالیان  –
                                     ــ بیدار می شود.


ای ،آیه ی مکرر آرامش،
   می خواهمت هنوز،
       آری،هنوز هم،
          دریای اضطراب
در سینه شکسته من موج می زند...

 (مصدق)

 

 

 

  

 

   + کیش و مات، از صحنه زندگی رفتی بیرون،تقصیر خودت بود، حرکت آخرو اشتباه رفتی!!

 

 +همونطور که به تعداد وبلاگ نویسامون افتخار می کنیم باید به تعداد خطاهایی که هر بار ارائه دهندگان خدمات وبلاگ نشون می دن هم افتخار کنیم!!!

 

 + خوش به حال اونایی که امشب  افتتاحیه المپیک و از نزدیک دیدن .

 

 + اعیاد شعبانیه هم مبارک.

 

/ 145 نظر / 18 بازدید
نمایش نظرات قبلی
الله اکبر

بسم الله الرحمن الرحیم [گل][گل][گل] سلام دوست با گرامی بسیار عالی بود بروزم منتظرحضورسبزتان ممنون ازلطفتان [گل][گل][گل] هستی ونیستی [گل][گل][گل] رنج عشق اربرده ای ازروزگارمامپرس روزهجراردیده ای ازشام تارمامپرس [گل][گل][گل] میرودعمری که درغمخانهٌ عجزونیاز چشم بردرمانده ایم ازانتظارمامپرس [گل][گل][گل] تابی نشان زآن بی نشان جوئیم چون پیک صبا خانه بردوشیم ازشهرودیارمامپرس [گل][گل][گل] تامگرروزی نشیندگردمابردامنش خاک ره کردیم خودراازغبارمامپرس [گل][گل][گل] چشم بی نوریم فرق روزوشب ازمامخواه شاخ خشکیم ازخزان وازبهارما مپرس [گل][گل][گل] منتهای عزت ما حاصل ازبی عزتّی است زلّت اینجا دولتست ازاعتبارمامپرس [گل][گل][گل] هرکجا شاخ گلی همرنگ خون روید زخاک کشته عشقی است مدفون ازمزارمامپرس [گل][گل][گل] نیستی رجحان به هستی دارداندر کیش ما ای اسیر حرص از داروندارما مپرس [گل][گل][گل] از((کلیم))این غزل سرمشق شد((پرتو))که گفت: ((دیده را کردی سفیداز انتظار ما مپرس)) [گل][گل][گل] (((((بیضائی))))) [گل][گل][گل] (((((التماس دعایاحق))))) [گل][گل][گل][خداحافظ]

الله اکبر

بسم الله الرحمن الرحیم [گل][گل][گل] سلام دوست با گرامی بسیار عالی بود بروزم منتظرحضورسبزتان ممنون ازلطفتان [گل][گل][گل] هستی ونیستی [گل][گل][گل] رنج عشق اربرده ای ازروزگارمامپرس روزهجراردیده ای ازشام تارمامپرس [گل][گل][گل] میرودعمری که درغمخانهٌ عجزونیاز چشم بردرمانده ایم ازانتظارمامپرس [گل][گل][گل] تابی نشان زآن بی نشان جوئیم چون پیک صبا خانه بردوشیم ازشهرودیارمامپرس [گل][گل][گل] تامگرروزی نشیندگردمابردامنش خاک ره کردیم خودراازغبارمامپرس [گل][گل][گل] چشم بی نوریم فرق روزوشب ازمامخواه شاخ خشکیم ازخزان وازبهارما مپرس [گل][گل][گل] منتهای عزت ما حاصل ازبی عزتّی است زلّت اینجا دولتست ازاعتبارمامپرس [گل][گل][گل] هرکجا شاخ گلی همرنگ خون روید زخاک کشته عشقی است مدفون ازمزارمامپرس [گل][گل][گل] نیستی رجحان به هستی دارداندر کیش ما ای اسیر حرص از داروندارما مپرس [گل][گل][گل] از((کلیم))این غزل سرمشق شد((پرتو))که گفت: ((دیده را کردی سفیداز انتظار ما مپرس)) [گل][گل][گل] (((((بیضائی))))) [گل][گل][گل] (((((التماس دعایاحق))))) [گل][گل][گل][خداحافظ]

الله اکبر

بسم الله الرحمن الرحیم [گل][گل][گل] سلام دوست با گرامی بسیار عالی بود بروزم منتظرحضورسبزتان ممنون ازلطفتان [گل][گل][گل] هستی ونیستی [گل][گل][گل] رنج عشق اربرده ای ازروزگارمامپرس روزهجراردیده ای ازشام تارمامپرس [گل][گل][گل] میرودعمری که درغمخانهٌ عجزونیاز چشم بردرمانده ایم ازانتظارمامپرس [گل][گل][گل] تابی نشان زآن بی نشان جوئیم چون پیک صبا خانه بردوشیم ازشهرودیارمامپرس [گل][گل][گل] تامگرروزی نشیندگردمابردامنش خاک ره کردیم خودراازغبارمامپرس [گل][گل][گل] چشم بی نوریم فرق روزوشب ازمامخواه شاخ خشکیم ازخزان وازبهارما مپرس [گل][گل][گل] منتهای عزت ما حاصل ازبی عزتّی است زلّت اینجا دولتست ازاعتبارمامپرس [گل][گل][گل] هرکجا شاخ گلی همرنگ خون روید زخاک کشته عشقی است مدفون ازمزارمامپرس [گل][گل][گل] نیستی رجحان به هستی دارداندر کیش ما ای اسیر حرص از داروندارما مپرس [گل][گل][گل] از((کلیم))این غزل سرمشق شد((پرتو))که گفت: ((دیده را کردی سفیداز انتظار ما مپرس)) [گل][گل][گل] (((((بیضائی))))) [گل][گل][گل] (((((التماس دعایاحق))))) [گل][گل][گل][خداحافظ]

الله اکبر

بسم الله الرحمن الرحیم [گل][گل][گل] سلام دوست با گرامی بسیار عالی بود بروزم منتظرحضورسبزتان ممنون ازلطفتان [گل][گل][گل] هستی ونیستی [گل][گل][گل] رنج عشق اربرده ای ازروزگارمامپرس روزهجراردیده ای ازشام تارمامپرس [گل][گل][گل] میرودعمری که درغمخانهٌ عجزونیاز چشم بردرمانده ایم ازانتظارمامپرس [گل][گل][گل] تابی نشان زآن بی نشان جوئیم چون پیک صبا خانه بردوشیم ازشهرودیارمامپرس [گل][گل][گل] تامگرروزی نشیندگردمابردامنش خاک ره کردیم خودراازغبارمامپرس [گل][گل][گل] چشم بی نوریم فرق روزوشب ازمامخواه شاخ خشکیم ازخزان وازبهارما مپرس [گل][گل][گل] منتهای عزت ما حاصل ازبی عزتّی است زلّت اینجا دولتست ازاعتبارمامپرس [گل][گل][گل] هرکجا شاخ گلی همرنگ خون روید زخاک کشته عشقی است مدفون ازمزارمامپرس [گل][گل][گل] نیستی رجحان به هستی دارداندر کیش ما ای اسیر حرص از داروندارما مپرس [گل][گل][گل] از((کلیم))این غزل سرمشق شد((پرتو))که گفت: ((دیده را کردی سفیداز انتظار ما مپرس)) [گل][گل][گل] (((((بیضائی))))) [گل][گل][گل] (((((التماس دعایاحق))))) [گل][گل][گل][خداحافظ]

گنجی

سلام// الله اکبر از این دوستی که این همه شعرش را تکرا کرد!!!! والسلام:[گل][خداحافظ]

پتي

مي دوني فلسفه اختراع سرسره براي بچه ها چيه؟ مي خوان از بچگي به ادم ياد بدن كه صعود چقدر سخت و سقوط چه اسونه ..!! سلام دوست گلم.. بيا پيشم.. يه حرف تازه دارم و يه دنيا شادي.. [لبخند][گل][بدرود]

پتي

مي دوني فلسفه اختراع سرسره براي بچه ها چيه؟ مي خوان از بچگي به ادم ياد بدن كه صعود چقدر سخت و سقوط چه اسونه ..!! سلام دوست گلم.. بيا پيشم.. يه حرف تازه دارم و يه دنيا شادي.. [لبخند][گل][بدرود]

چشمای بارونی

ای عزیز دلربا حیف باشد که تو مال من و من مال تو باشم یا صاحب الزمان(عج)