میان آب و آتشم...

    

 

چـرا نمی کشـد مـرا خـــدای چـشمهــای تــو

میان آب و آتـشـم ، برای چـشمهای تو

 

قـسـم به سـاحـل غــزل دقـیـقـه ای هـزار بـار

دلم عجیب می کند، هوای چـشمهای تو

 

چــقــدر با سـتــاره هــا بـه لحــن آب و آیـیـنـه

شبانه حرف می زنم،به جای چشمهای تو

 

از آن شبی که دیدمت، همین یکی دو سال پیش

نشسته ام کنار دل ، به پای چـشمهای تو

 

سـکوت گــاه گــاه تـو مــرا شـکنـجـه می دهـد

خدا کند که بشنوم ،صدای چشمهای تو

 

اگـر چـه شــرم می کـنم بگویمت که شاعـرم

ولی تمام این غزل ،  فدای چشمهای تو

 

 

 

 

 

 

  + مـن خانه ای ندارم...حـرفی نمانده است...دیوار و سقـف خـانه من همین هـاست...همین طـرز نوشتن...از راسـت به چـپ !!!

 

  + وقـتـی بـهـونه ات و می گیــرم همـه راه ها بـن بسـتـه.

 

/ 168 نظر / 119 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نازنین

[بوسه][بوسه][بوسه]__________[گل][گل]__________[بوسه][بوسه][بوسه] [بوسه][بوسه][بوسه]__________[گل][گل]__________[بوسه][بوسه][بوسه] [بوسه][بوسه][بوسه]__________[گل][گل]__________[بوسه][بوسه][بوسه] [بوسه][بوسه][بوسه]__________[گل][گل]__________[بوسه][بوسه][بوسه]

نازنین

[قلب][قلب][قلب]__________[گل][گل]___________[قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب]__________[گل][گل]___________[قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب]__________[گل][گل]___________[قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب]__________[گل][گل]___________[قلب][قلب][قلب]

نازنین

[قلب][قلب][قلب]__________[گل][گل]___________[قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب]__________[گل][گل]___________[قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب]__________[گل][گل]___________[قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب]__________[گل][گل]___________[قلب][قلب][قلب]

نازنین

[گل][گل]موفق باشـــــــــــــی[گل][گل]

رها

سلام ممنونم از حضور گرمت عزیزم. خوشحالم کردی. بازم دلمو شاد کن[چشمک] موفق باشی و شاد[گل]

رژانو

سلام ستایش جان می دونی چیه من موندم اگه من نبودم این جماعت وبلاگ نویس از کجا موضوع واسه پستاشون پیدا می کنن[نیشخند] آقای عروج هم مثل اینکه گیر داده به ما..من چیکار کنم دیگه؟حالا در پی این هستم موضوعاتی را انتخاب کنم که دیگه نتونه ازم تقلید کنه[خنده] اما نه اشکال نداره ...حتی اگه تو هم می تونی در این مورد بنویس من از این چیزا ناراحت نمی شم گلم. چون وبلاگت دیر واسم بالا میاد کم بهت سر می زنم و الا همیشه به یادت هستم خانومی [قلب]

رژانو

سلام ستایش جان می دونی چیه من موندم اگه من نبودم این جماعت وبلاگ نویس از کجا موضوع واسه پستاشون پیدا می کنن[نیشخند] آقای عروج هم مثل اینکه گیر داده به ما..من چیکار کنم دیگه؟حالا در پی این هستم موضوعاتی را انتخاب کنم که دیگه نتونه ازم تقلید کنه[خنده] اما نه اشکال نداره ...حتی اگه تو هم می تونی در این مورد بنویس من از این چیزا ناراحت نمی شم گلم. چون وبلاگت دیر واسم بالا میاد کم بهت سر می زنم و الا همیشه به یادت هستم خانومی [قلب]

رژانو

سلام ستایش جان می دونی چیه من موندم اگه من نبودم این جماعت وبلاگ نویس از کجا موضوع واسه پستاشون پیدا می کنن[نیشخند] آقای عروج هم مثل اینکه گیر داده به ما..من چیکار کنم دیگه؟حالا در پی این هستم موضوعاتی را انتخاب کنم که دیگه نتونه ازم تقلید کنه[خنده] اما نه اشکال نداره ...حتی اگه تو هم می تونی در این مورد بنویس من از این چیزا ناراحت نمی شم گلم. چون وبلاگت دیر واسم بالا میاد کم بهت سر می زنم و الا همیشه به یادت هستم خانومی [قلب]

عماد

مـن خانه ای ندارم...حـرفی نمانده است...دیوار و سقـف خـانه من همین هـاست...همین طـرز نوشتن...از راسـت به چـپ !!! برای نمام زندگیت بس است زیبا باش

عماد

برای آمدنت دیر نشده است فقط برو