روز مبادا

  

 

 

 

وقتی تو نیستی

نه هست های ما

چونانکه بایدند

نه بایدها...

مثل همیشه آخر حرفم

و حرف آخرم را

با بغض می خورم

عمری است

لبخندهای لاغر خودرا

در دل ذخیره می کنم:

باشد برای روز مبادا!

اما

در صفحه های تقویم

روزی به نام روز مبادا نیست

آن روز هرچه باشد

روزی شبیه دیروز

روزی شبیه فردا

روزی درست مثل همین روزهای ماست

اما کسی چه می داند؟

شاید

امروز نیز روز مباداباشد!

وقتی تو نیستی

نه هست های ما

چونانکه بایدند

 

نه بایدها....

هر روز بی تو

روز مباداست!

 

  قیصر امین پور

 

 

 

 

 

  

 

+ بستن دست و پای عنکبوت نیازی به نخ ندارد.

 

 

 

+سخته غرور یکی رو شکوندن, سخت تر از اون عذاب

وجدانیه که بعدش گرفتارش میشی و سخت ترین اینه که

غرورت و زیر پا بذاری و ازش عذر خواهی کنی.

 

 

 

 

 

 

/ 208 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مهر

[گل][گل][گل]..سلام خوبي عزيز[گل]

مهر

[گل][گل][گل]اونطرفاسرنمزي[گل]

مهر

[گل][گل][گل][گل].اگرموقعيت مناسب داشتي سربزن[گل][گل][ماچ][ماچ]

مهر

[گل][گل][قلب][قلب][ماچ][ماچ][ماچ]

مهر

[گل][گل][قلب][قلب][ماچ][ماچ][ماچ]

مهر

[گل][گل][ماچ][ماچ][ماچ][خداحافظ][خداحافظ]

مهر

[گل][گل][ماچ][ماچ][ماچ][خداحافظ][خداحافظ]

مهر

[گل][گل][گل][ماچ][ماچ][قلب][قلب][قلب][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده]

مهر

[گل][گل][گل][ماچ][ماچ][ماچ]

مهر

[گل][گل][گل][ماچ][ماچ][ماچ][قلب][قلب][قلب][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ]